ΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - Μικρό Ιστορικό

 

Η Ομάδα Διδακτικής-Μεθοδολογίας ξεκίνησε το 2005 μετά από μια σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων που είχαν κάνει γνωστή την Έρευνα Δράσης στο σχολείο μας (η Έρευνα Δράσης αφορά σε διερεύνηση πρακτικών θεμάτων της σχολικής πράξης από τους ίδιους τους διδάσκοντες). Ο αρχικός στόχος ήταν να βρεθούν τρόποι για πιο ευχάριστη συγγραφή κειμένου στην ξένη γλώσσα.

 

Η αρχική ομάδα αποτελούνταν από τους Νίκο Βουτσινά (καθ. Γαλλικών), Εύη Μπενέτου (καθ. Αγγλικών) και Μαριάννα Δεσύπρη (καθ. Αγγλικών) και συστάθηκε με την έγκριση και θερμή υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης του σχολείου μας αλλά και την ολόθερμη συνδρομή του κ. Γιώργου Μπαγάκη, τότε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πατρών και νυν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, καθώς και της κας Ρεβέκκας Γαλιατσάτου, Σχολικής Ψυχολόγου του σχολείου μας. Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο προέβλεψε μια κοινή κενή ώρα στο ωρολόγιο πρόγραμμα για να μπορούν τα μέλη της Ομάδας να συναντιούνται τακτικά. Η εξαιρετικά φιλική ατμόσφαιρα που επικρατεί στις συγκεντρώσεις της Ομάδας και η ψυχική και πρακτική υποστήριξη που προσφέρει στα μέλη της για να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις αλλαγές που οραματίζονται για το μάθημα και την τάξη τους κάνουν τη συμμετοχή σε αυτή πολύτιμη εμπειρία.   

 

Τεχνικές και ιδέες που έχουν ήδη δοκιμαστεί με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία:

 

-      Συγγραφή κειμένουκατά ζεύγη ή ομάδες μαθητών για αλληλοϋποστήριξη ακολουθώντας τις αρχές της νέας μεθοδολογικής προσέγγισης ‘εξατομικευμένη μάθηση’ (personalisedlearning) – Κα Μπενέτου

-      Συγγραφή ηλεκτρονικών επιστολών(e-mails) με συγκεκριμένο προσυμφωνημένο θεματικό πλαίσιο και ανταλλαγή με αντίστοιχη τάξη σχολείου του εξωτερικού – Κα Μπενέτου και Κα Δεσύπρη

-      Χρήσηνέων τρόπων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης με αναλυτικά κριτήρια (rubrics) – Κα Δεσύπρη                (βλ. σχετικό άρθρο)

-      Χρήση νέων τεχνολογιών(ΤΕΠ, δηλαδή Τεχνολογία Επικοινωνίας & Πληροφορικής) στη διδακτική. Έμφαση στην ιδέα πως οι μαθητές πρέπει να έχουν επιλογή και φωνή στις διαδικασίες μάθησης και καταγραφή της άποψής τους– Κα Μπενέτου

-      Συγγραφή πρωτότυπου είδους κειμένου(πχ. μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου) ή πρωτότυπης αλληλογραφίας (πχ. γράμματα από ταλαιπωρημένα κατοικίδια σε στήλη συμβουλών περιοδικού) και καταγραφή της γνώμης των μαθητών για τη δραστηριότητα – Κα Δεσύπρη

-      Συλλογή σχολίων και αξιολόγηση των δραστηριοτήτωναπό τους μαθητές μέσω ερωτηματολογίων – Κα Μπενέτου και Κα Δεσύπρη

-      Έρευνα σε σχέση με ήθη και έθιμα παραδοσιακών γιορτών από τους μαθητές και παρουσίαση στην τάξη τους ανά ομάδες – Κα Κατσάνη

-      Έρευνα σε σχέση με την ιστορία του Λεοντείου μέσω ερωτηματολογίων που έφτιαξαν οι μαθητές και μικρά κείμενα γραμμένα από τους μαθητές προς πληροφόρηση των συμμαθητών τους – Κα Αναγνωστοπούλου

-      Έρευνα σε σχέση με τους διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους που υπάρχουν μέσα σε μια τάξη και αυτοαξιολόγηση των μαθητών σε σχέση με τις τεχνικές που χρησιμοποιούν για να μάθουν καλύτερα στην τάξη ή στο σπίτι – Κα Δεσύπρη                  (βλ. σχετικό άρθρο)

-      Διερεύνηση διάφορων τρόπων λειτουργίας της τάξης σε ομάδες – Κες Μπενέτου, Μπαρούνη, Λουγιάκη, Μαξιμιάδη, Ζαλιμόγλου και Κος Λουγιάκης

 

Τη σχολική χρονιά 2010-2011, η Ομάδα επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στην αυτοαξιολόγηση της μάθησης, δηλαδή αξιολόγηση της διαδικασίας μάθησης από τους ίδιους τους μαθητές στο Δημοτικό (σε συγκεκριμένα τμήματα της β, γ και ε Δημοτικού), αξιοποιώντας το υπόβαθρο που υπήρχε από προηγούμενη δουλειά μέλους της Ομάδας (κα Μπενέτου).

 

 

                                               

                                                                                      ΜΑΡΤΗΣ 2011