ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

Οι παιδαγωγικές ομάδες στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ είναι μία καινοτόμος δραστηριότητα που έχει γίνει θεσμός εδώ και μία δεκαετία στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων και εμπίπτει μέσα στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και της δια βίου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.

Οι δάσκαλοι – χωρισμένοι σε «κύκλους» ανά 2 τάξεις (1ος κύκλος Α΄- Β΄) (2ος κύκλος Γ΄- Δ΄) (3ος κύκλος Ε΄- ΣΤ΄) – αποτελούν μία συνεκτική, γόνιμα δημιουργική ομάδα, η οποία δύο φορές το μήνα, σε κοινή κενή ώρα, συνεδριάζει και επεξεργάζεται θέματα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας που απασχολούν τον κύκλο.

Η δραστηριότητα αυτή έχει κινήσει το ενδιαφέρον της Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης και έχει παρουσιαστεί σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις συνεδριάσεις των κύκλων είναι πάντα παρόντες ο Διευθυντής, οι Υποδιευθυντές του Δημοτικού και η Σχολική Ψυχολόγος του Δημοτικού.

Τα θέματα που έχουν απασχολήσει τους κύκλους την τελευταία δεκαετία είναι πάρα πολλά και για αυτό θα αναφερθούμε στα σημαντικότερα:

ü  Πειθαρχία – κυρώσεις / ποινές – παραπτώματα

ü  Επιβράβευση θετικών συμπεριφορών

ü  Θέματα ασφάλειας των μαθητών

ü  Σχολικός εκφοβισμός και κακοποίηση

ü  Διαχείριση τάξης

ü  Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας για τους διδάσκοντες

ü  Ψυχολογία δασκάλων – μαθητών – γονέων

ü  Τρόποι επικοινωνίας με τους γονείς

ü  Εφηβεία

ü  Ψυχολογικά προβλήματα – Σύνδρομα

ü  Υπερκινητικότητα και Διάσπαση Προσοχής

ü  Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία

ü  Μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην άλλη: Νηπιαγωγείο σε Α΄ Δημοτικού και ΣΤ΄ Δημοτικού σε Γυμνάσιο

ü  Υποδοχή νέων μαθητών και των γονέων τους

ü  Κοινή προς τα έξω εμφάνιση των τμημάτων (συντονισμός ύλης, επεξεργασία ύλης, διαγωνίσματα, βοηθητικά φυλλάδια, φωτοτυπίες)

ü  Βοηθητικά εγχειρίδια για την Ελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά καθώς και για άλλα μαθήματα

ü  Εγχειρίδιο: «συνταγές και όχι μόνο…»

ü  Εποπτικό υλικό

ü  Χρήση τετραδίου ενημέρωσης

ü  Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση

ü  Νέες διδακτικές προσεγγίσεις

ü  Ομαδοκεντρική διδασκαλία      

ü  Σύνδεση γραπτού – προφορικού λόγου

ü  Γραπτή έκφραση/ Διόρθωση εκθέσεων

ü  Κατανόηση κειμένου – μελέτη δευτερευόντων μαθημάτων

ü  Κατ’ οίκον εργασίες

ü  Αξιολόγηση – Περιγραφική αξιολόγηση

ü  Ξένες γλώσσες – ταυτόχρονη έναρξη με το σχολείο

ü  Ημερολόγιο σχολικής ζωής

ü  Συζήτηση σχετικά με  άρθρα, βιβλιογραφία, ημερίδες και συνέδρια και ιστοσελίδες ειδικού παιδαγωγικού ενδιαφέροντος